E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Cele


 

1) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw prospołecznych wspierających rozwój społeczności lokalnych i ponad lokalnych;
2) ochrona europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego;

3)

 

stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot kulturę i sztukę oraz promowanie i wspieranie uzdolnionych i utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów;
4) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania oraz wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie;

 

5)

 

pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej w szczególności ludności z obszarów wiejskich;

6)

działania wspierające służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych   społecznym wykluczeniem: niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie lub kulturowo;
7) działania wspierające na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;

8)

działania wspierające na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej;
9) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

 

Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych