Pianiści kameraliści


 

Piotr Niewiedział

 

 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagoga prof. Andrzeja Tatarskiego. W roku akademickim 1990/91 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. Otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem w 1991 r. Obecnie jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest przede wszystkim pianistą – kameralistą współpracującym ze studentami klas skrzypiec, ale także prelegentem i organizatorem życia muzycznego. Wraz ze swoją żoną Anią, również pianistką tworzą duet fortepianowy La Valse'89. Pierwszym nauczycielem duetu był wspomniany już prof. Andrzej Tatarski, następnie doskonalili swój warsztat na kursach mistrzowskich w Lucernie (Szwajcaria) u wybitnego pianisty Alfonsa Kontarsky'ego w 1995 r. oraz w Nowym Sączu pod kierunkiem światowej sławy duetuiz raelskiego: prof. Brachy Eden i prof. Aleksandra Tamira. Współpracę z prof. A. Kontarskym kontynuowali podczas studiów podyplomowych(1997/98) w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu (Austria). Duet La Valse'89 może się pochwalić ogromnym repertuarem zawierającym utwory fortepianowe na 4 ręce i dwa fortepiany kompozytorów XVIII, XIX, XX i XXI wieku zaliczane do arcydzieł kameralistyki fortepianowej. Współpracują także z chórem Poznańskie Słowiki i zespołem wokalnym Inspiro Ensemble pod kierunkiem Aleksandry Wojtaszek. Występują w wielu salach koncertowych całego kraju prezentując wspomniany wyżej repertuar.

 


 

Krzysztof Sowiński

Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 roku uzyskał III nagrodę na Europejskim Konkursie Pianistycznym im. C. Kahna w Paryżu. Otrzymywał stypendia artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, im. F. Liszta we Wrocławiu oraz Ministra Kultury i Sztuki.

Występuje jako solista i kameralista na terenie całego kraju, jak też w Niemczech, Rosji (Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie), Szwecji, Hiszpanii, we Włoszech (Sycylia) i na Węgrzech. Partnerował takim artystom, jak: śpiewaczka Iwona Hossa, skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, altowioliści Stefan Kamasa, Lech Bałaban, Katarzyna Budnik-Gałązka, wiolonczeliści Dominik Połoński, Roman Jabłoński, Andrzej Wróbel i wielu innym. Wraz z klarnecistą Bogusławem Jakubowskim dokonał nagrania płyty pt. Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku z utworami Carla Loewego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Waldemara Sutryka i Artura Cieślaka, płytę Sonatas z udziałem wiolonczelisty Macieja Mazurka – na płycie znajdują się kompozycje Luigiego Boccheriniego, Ludwiga van Beethovena oraz Dymitra Szostakowicza – a także płytę pt. Xaver Scharwenka – piano & chamber music prezentującą solowe i kameralne utwory kompozytora (współwykonawcami są: skrzypek Bartosz Bryła, altowiolista Michał Bryła i wiolonczelista Tomasz Lisiecki). Z altowiolistą Lechem Bałabanem nagrał płyty: Viola & Piano Duo z utworami Ernsta Blocha, Philippa Scharwenki, Dymitra Szostakowicza oraz płytę Polish Viola Music XXI zawierającą najnowsze dzieła kompozytorów polskich.

W latach 1993-2001 był asystentem w Katedrze Fortepianu w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego. W 1999 uzyskał kwalifikacje I stopnia. Od początku swojego zatrudnienia współpracuje z klasą wiolonczeli, a od roku 2005 z klasą altówki w charakterze pianisty-akompaniatora. Współpraca ta wielokrotnie owocowała osiągnięciami studentów na konkursach krajowych oraz zagranicznych (Czechy, Słowacja, Austria), a także wyróżnieniami dla pianisty za twórczy wkład w prezentacje konkursowe. Brał udział w wielu kursach pianistycznych i kameralnych prowadzonych przez wykładowców z Polski i z zagranicy. Od wielu lat uczestniczy też w letnich akademiach muzycznych. W latach 2006-2010 pracował w filii poznańskiej Akademii w Szczecinie prowadząc klasę fortepianu. Przez wiele był też wykładowcą fortepianu w OSM (Poznańskiej Szkole Talentów). Współpracował z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Gaude Polonia prowadząc zajęcia w zakresie studiów podyplomowych w specjalności kameralistyka fortepianowa. Jest wykładowcą na warsztatach pianistycznych, zasiada w jury krajowych i europejskich konkursów muzycznych. Dokonał kilkunastu prawykonań utworów kompozytorów polskich. Obecnie pracuje na stanowisku profesora AM, prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie kameralistyki. Za wieloletnią pracę w macierzystej uczelni odznaczony został Brązowym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. W latach 2012-2016 był prodziekanem Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, a od 2016 jest jego dziekanem. Jest członkiem zarządu Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

 

Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych