Zagraj z Mistrzem

Warsztaty muzyczne „Zagraj z Mistrzem”  przeznaczone są dla uczniów, studentów  i nauczycieli szkół muzycznych I i II st. pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i umiejętności w zakresie gry na instrumentach. Projekt „Zagraj z Mistrzem” to nie tylko okazja do rozwijania swoich zdolności i warsztatu gry na instrumencie. Koncert finałowy warsztatów będzie szansą do wspólnego muzykowania uczestników i pedagogów.  Klasa mistrzowska  przeznaczona jest  dla uczniów szkół muzycznych II st. oraz  studentów z osiągnięciami konkursowymi.

Image

Termin i miejsce

Warsztaty Muzyczne" Zagraj z Mistrzem"

Termin Warsztatów: 12.07 – 18.07.2021 r.

Organizator: Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk

Partner organizacyjny: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ZPSM w Gnieźnie

Dyrektor Warsztatów: mgr Katarzyna Dzięcioł

Bilety/Wstęp

Wstęp wolny na wszystkie koncerty!

Informacje ogólne

Koszt uczestnictwa:

Klasa mistrzowska - prof. Peter Lukas Graf - 1390 zł

Klasa mistrzowska - prof. Carlo Jans - 1290 zł

W pozostałych klasach instrumentów - 850 zł (5 lekcji), 1000 zł (7 lekcji)

Uczestnik bierny - 270 zł

 

Koszt uczestnictwa czynnego w warsztatach obejmuje: 

klasa mistrzowska 4 lekcje  45 min

u pozostałych pedagogów 5 lekcji  45 min

u prof. C. Traczewskiego 5 lekcji 30 min,

udział w koncertach 

Opłata rejestracyjna płatna w terminie 7 dni od dnia uzyskania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty 

300 zł - uczestnik czynny i klasa mistrzowska

270 zł - nauczyciele i uczestnicy bierni

Pozostałą kwotę należy  wpłacić do 30 czerwca 2021 r.

Warsztaty będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Liczba miejsc ograniczona!

Uwaga!

W klasie fletu prof. Carlo Jansa lista uczestników czynnych została zamknięta. Przyjmujemy zgłoszenia tylko na listę rezerwową.

 W przypadku większej liczby kandydatów o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wniesienia opłaty rejestracyjnej.

 W klasie mistrzowskiej u prof. Petera -Lukasa Grafa i prof. Carlo Jansa  o zakwalifikowaniu decydują  udokumentowane osiągnięcia artystyczne i konkursowe.

Partnerzy

LOGO MOK 2016 11 300x133

 

 

0ZPSMGniezno

 

   

Patronat

 

 Gniezno  
Prezydent Gniezna
Tomasz Budasz

 

gniezno abp

 

Warunki uczestnictwa

Procedura rejestracji  i warunki uczestnictwa: 
1)    Zapoznanie się i zaakceptowanie z Regulaminem Kursu oraz Polityką prywatności
2)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ONLINE. 
3)    Po wysłaniu zgłoszenia ONLINE należy przesłać  niezwłocznie  e-mailem skan „Zgody na wykorzystanie wizerunku” 
4)    Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni przesłać  niezwłocznie e-mailem skan podpisanego "Oświadczanie opiekuna". Brak „Oświadczenia opiekuna” uniemożliwi nam prowadzenie dalszej rekrutacji i będzie skutkować usunięciem Twojego zgłoszenia.   
5)    Uczestnicy w klasie mistrzowskiej prof. Petera_Lukasa Grafa i prof. Carlo Jansa  proszeni są o niezwłoczne przesłanie e-mailem  udokumentowanych  osiągnięć artystycznych i konkursowych z ostatnich 2 lat. 
6)    potwierdzenie przez Organizatora zakwalifikowania na warsztaty 
7)    wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN uczestnik czynny/270 PLN uczestnik bierny 7 dni od potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
8)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 30 czerwca 2021 r.
9)    dostarczenie do Organizatora - najpóźniej pierwszego dnia warsztatów - oryginału wypełnionej i podpisanej „Zgody na wykorzystanie wizerunku”, a Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, dodatkowo oryginału wypełnionej i podpisanej „Zgody na wykorzystanie wizerunku”.

Peter-Lukas Graf

Peter-Lukas Graf - szwajcarski flecista i dyrygent. Gry na flecie uczył się u Andre Jauneta Studiow...

Cezary Traczewski

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swą sztukę doskonalił w klasie fletu prof. Petera-Lukasa Grafa w Szwajcarii o...

Dorota Kwiecińska

Studia na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ukończyła z wyróżnieniem w 1989 roku i została zaangażow...

Lech Bałaban

Doktor habilitowany sztuk muzycznych, koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia, profesor w Akademii Mu...

Andrzej Tatarski

Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. ...

dr hab. Piotr Niewiedział

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagog...

dr hab. Andrzej Jungiewicz

Andrzej Jungiewicz - absolwent  klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Ku...

 12.07. 2021   Poniedziałek

09:00 -11:00 rejestracja uczestników Stary Ratusz (parter) ul. Chrobrego 41 A

10:00 – 13:00  zajęcia indywidualne wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00 – 19:00 zajęcia indywidualne wg planu

 

13.07.2021   Wtorek

09:00 – 13:00  zajęcia indywidualne wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00 – 19:00 zajęcia indywidualne

 

14.07.2021 Środa

09:00 – 13:00  zajęcia indywidualne  wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00-17:00 dla chętnych Zwiedzanie Muzeum Wzgórze Lecha  ul. Kolegiaty 2

15:00 -18:00 zajęcia indywidualne 

19:00  Koncert Pedagogów Aula I LO ul. Kostrzewskiego 3

 

15.07.2021 Czwartek

09:00 – 13:00  zajęcia indywidualne wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00 -19:00 zajęcia indywidualne 

 

16.07.2021 Piątek

08:00 – 09:00 próba w Katedrze

10:00 – 13:00  zajęcia indywidualne  wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00 – 18:00 zajęcia indywidualne

19:00  Koncert prof. Grafa i prof. Jansa oraz uczestników 

w Archikatedrze (ul. J. Łaskiego 9)

 

17.07.2021 Sobota

09:00 – 13:00  zajęcia indywidualne wg planu

13:00-15:00 przerwa obiadowa

15:00-17:00 dla chętnych zwiedzanie Muzeum Wzgórze Lecha ul. Kolegiaty 2

15:00 – 19:00 zajęcia indywidualne 

 

18.07.2021 Niedziela

09:00 – 10:30 próba generalna

11:00-13:00 Koncert  finałowy i rozdanie dyplomów

Aula I LO ul Kostrzewskiego 3

Zakończenie warsztatów

 

UWAGA !!!

Lekcje flecistów odbywają się w Starym Ratuszu ul. Chrobrego 41A

Lekcje pianistów, skrzypków i altowiolistów odbywają się w Szkole Muzycznej ul. Mieszka I 20

REGULAMIN

Warsztaty Muzyczne „Zagraj z Mistrzem” Gniezno 2021r.

I Postanowienia ogólne

1.  Warsztaty Muzyczne "Zagraj z Mistrzem" są organizowane w ramach Festiwalu Muzycznego "Zagraj z Mistrzem" Gniezno 2021 r. Organizatorem Warsztatów Muzycznych „Zagraj z Mistrzem”, zwanym w dalszej części regulaminu „Warsztatami” jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Złota 14 a.

2.     Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

3.  Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Gniezna i województwa wielkopolskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i umożliwieniu młodym artystom muzykom wspólnego występu z Mistrzem. 

4.  W ramach Warsztatów odbędą się: koncert pedagogów, koncerty uczestników czynnych, koncert Mistrzów z wybranymi uczestnikami czynnymi oraz zamknięte dla publiczności indywidulane lekcje uczestników czynnych z Mistrzem.

5.   Lekcje uczestników czynnych z Mistrzem– zamknięte dla publiczności - odbywać się będą w dniach 12-18  lipca 2021 w siedzibie MOKu w Gnieźnie, ul. Chrobrego 41 A oraz w ZPSM w Gnieźnie, ul. Mieszka I 20

6.     Otwarte dla publiczności Koncerty odbędą się w wybranych obiektach na terenie m. Gniezna. 

7.     Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org 

9.     Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.

II. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć

1.     Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w warsztatach jako „uczestnicy czynni”.

2.     Uczestnicy Kursu, którzy nie ukończyli 16 lat mogą wziąć udział w charakterze uczestnika warsztatów tylko w przypadku, gdy pozostają pod opieką prawnych opiekunów przez cały czas trwania Warsztatów. 

3.  Osoby, które w dniu rozpoczęcia warsztatów ukończyły 16 lat, a nie osiągnęły 18 lat, mogą zostać uczestnikiem warsztatów samodzielnie pod warunkiem wypełnienia przez opiekuna prawnego Oświadczenia woli” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.     Warunkiem uczestnictwa czynnego w warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;

a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;

b) dokonanie zgłoszenia na warsztaty za pośrednictwem strony internetowej www.europejczyk.org  lub dokonanie zgłoszenia w formie papierowej, dostarczając do Organizatora dokumenty, o których mowa w pkt g), w terminie do 30 czerwca 2021 roku ;

c)    uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wysłanego przez Organizatora; 

d)  o zakwalifikowaniu do klasy mistrzowskiej decydują dodatkowo udokumentowane, aktualne osiągnięcia artystyczne i konkursowe;

e)   wniesienie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty; 

f)    wniesienie opłat w pełnej wysokości do 30 czerwca 2021 r.

g) dostarczenie do Organizatora - najpóźniej pierwszego dnia warsztatów - oryginału wypełnionego i podpisanego „Zgłoszenia Uczestnictwa” zgodnie z załącznikiem nr 1. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są dostarczyć podpisane „Oświadczenie Opiekuna” zgodnie z załącznikiem nr 2.

5.     W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych.

6. „Zgłoszenie uczestnictwa”, „Oświadczenie Opiekuna” oraz Regulamin, opublikowane zostaną na stronie internetowej www.europejczyk.org

 

III. Zakres obowiązków Mistrza 

 • Mistrz ma   obowiązek   przeprowadzenia w klasie mistrzowskiej   4  indywidulanych ,   45 minutowych lekcji, w pozostałych klasach 5 lekcji 45 min lub 5 lekcji 30 minutowych z wybranym uczestnikiem czynnym 
 • Mistrz ma prawo przeprowadzać lekcję zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.
 • Mistrz jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Mistrz jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym.
 • Mistrz nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego warsztatów.
 • Każdy z Mistrzów dysponuje prawem wyboru uczestnika, z którym wystąpi wspólnie podczas publicznego koncertu finałowego. Wybór Mistrza jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

IV. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów

 1. Wszyscy zarejestrowani czynni uczestnicy, a także ich zarejestrowani opiekunowie prawni, oprócz prawa uczestniczenia w indywidulanych lekcjach z wybranym, jednym Mistrzem, mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach warsztatów,
 2. Partner Organizacyjny udostępnia uczestnikom warsztatów sale do ćwiczeń w budynku ZPSM w Gnieźnie ul. Mieszka I 20 i MOK w Gnieźnie przy  ul. Chrobrego 41 A
 3. Koszt uczestnictwa w warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem.
 4. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania potwierdzenia przyjęcia wysłanego drogą elektroniczną przez Organizatora na adres uczestnika wskazany przy zgłoszeniu.
 5. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 30 czerwca 2021 r.
 6. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowany do obsługi warsztatów  rachunek  bankowy Organizatora  

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk

60-592 Poznań, ul. Złota 14 a

27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA

z podaniem w tytule przelewu 

„Imię i Nazwisko/ uczestnik czynny/ opiekun”

 1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.
 2. Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia (bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w warsztatach, w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty.
 3. Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt. 8, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej, w zależności od wybranego pakietu 300 zł lub 270 zł jest bezzwrotna.
 4. W przypadku odstąpienia lub rezygnacji uczestnika w Warsztatach na warunkach określonych w pkt.8 lub pkt.9, Organizator zwróci wpłaconą przez uczestnika kwotę w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.  
 5. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.
 6. Wszystkich uczestników warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających. 
 7. Osoby niepełnoletnie obwiązuje podczas warsztatów bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych  
 8. Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywające alkoholu lub rażąco zakłócający zajęcia podczas warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów na każdym etapie jego trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.
 9. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia MOK uczestnicy Warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.
 11. Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit. 

 

V. Postanowienia szczególne obowiązujące w okresie epidemii

 • W Warsztatach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywały w poprzedzającym bezpośrednio Warsztaty 14 dniowym okresie w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wszyscy uczestnicy Warsztatów zobligowani są do złożenia stosownego oświadczenia.
 • Uczestnicy, u których wystąpią objawy sugerujące chorobę zakaźną nie zostaną wpuszczeni na teren obiektu bez przedstawienia do wglądu stosownego zaświadczania od lekarza.
 • Uczestnicy czynni zobowiązani są do przygotowania dwóch kompletów nut.
  Podczas pierwszych zajęć Uczestnik zobowiązany jest przekazać bezzwrotnie Mistrzowi jeden komplet nut. 
 • Każdy z Uczestników Warsztatów korzysta z własnych, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.Nie zaleca się pożyczania przedmiotów innym uczestnikom.
 • Zabronione jest spożywania posiłków na terenie obiektów, w których odbywają się Warsztaty
 • Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekcji rąk oraz przedmiotów użytkowych (pulpity, krzesła, stoły, klawiatura fortepianu)
 • Bezpośrednio przed wejściem do budynku wszyscy uczestnicy zobowiązani są do 
 • zakrycia ust i nosa
 • dezynfekcji rąk 
  • Bezpośrednio przed wejściem do sali, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy zobowiązani są do dokładnego umycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk.
  • Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób.
  • Na terenie obiektu oraz podczas zajęć uczestnicy zajęć powinni zachować odstęp minimum 2 m, 
  • Fleciści podczas zajęć indywidulanych powinnizachować odstęp minimum 4 m,
  • Bezpośrednio przed oraz ponownie po zajęciach, każdy z uczestników czynnych zobligowany jest zdezynfekować krzesło oraz wszystkie powierzchnie dotykowe, w szczególności klawiaturę fortepianu lub pianina. 
  • Fleciści zobowiązani są bezpośrednio przed i ponownie po zajęciach oraz na każde żądanie prowadzącego zajęcia do czyszczenia fletu ze skroplonego powietrza uprzednio zdezynfekowanymi szmatkami i innymi zdezynfekowanymi przedmiotami. 
  • Podczas zajęćUczestnicy bierni powinni zachować minimum 3 metrów odległości od Uczestnika czynnego oraz Mistrza, a w przypadku fletu minimum 4 metrów.
  • Zostaje ograniczona liczba uczestników biernych w pomieszczeniu. Informacja o maksymalnej licznie uczestników w poszczególnych salach zostaniezamieszczona na drzwiach wejściowych.
  • Ze względu na konieczność dezynfekcji używanych przedmiotów (pulpity, krzesła, stoły, klawiatury) oraz wietrzenia pomieszczeń, czas każdej lekcji ulega skróceniu do 2 minut, 
  • Dane osoboweUczestnika z uprawdopodobnionymi przez lekarza objawami choroby zakaźnej będą przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
  • Uczestnicy z uprawdopodobnionymi przez lekarza objawami choroby zakaźnej lub dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Rozdziału zostaną odsunięci od udziału z Warsztatów, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.
 2. Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora. 
 3. Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 lutego 2021 r.

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

VW Bank Polska S.A.:
54 2130 0004 2001 0658 2902 0001

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2022