Urodził się w Bazylei w Szwajcarii. Studiował grę na flecie u Gerharda Hildenbranda, Petera-Lukasa Grafa i Aurèle Nicolet. Zrezygnował ze stanowiska flecisty solowego w Orkiestrze Symfonicznej w St. Gallen, aby rozpocząć karierę solisty, grając z takimi orkiestrami jak Tonhalle Zürich, Festival Orchestra Lucerne, Gulbenkian Orchestra, Chamber Orchestra of Europe. Występuje jako solista na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Paryżu, Bourges, Lucernie, Quito, Rio de Janeiro, Lockenhaus itp. Regularna współpraca i gra z oboistą, kompozytorem i dyrygentem Heinzem Holligerem głęboko naznaczyła jego karierę muzyczną.

Koncertuje jako solista i członek różnych zespołów kameralnych, jak na przykład „Ensemble Contrechamps”/Geneva (muzyka XX wieku), „Holliger-woodwind-quintet”, „Nova Stravaganza/Köln” (na instrumentach barokowych ), itp., w Europie, Japonii, Chinach, Korei, Ameryce Południowej i USA, grając w prestiżowych salach, takich jak Merkin Hall/Nowy Jork (Solorecital), Opera Bastille/Paryż, Beethoven Hall/Tokio, Alte Oper/Frankfurt itp. .

Felix Renggli został nagrodzony nagrodami na różnych międzynarodowych konkursach muzycznych. Nagrywał dla rozgłośni radiowych w różnych krajach i pojawia się na coraz większej liczbie płyt kompaktowych z Ensemble Contrechamps, Heinzem Holligerem, Arditti-quartett, pianistą Janem Schultzsem i innymi. (Philips, Koch International, Accord, Stradivarius, Discover)

Renggli prowadzi klasę fletu w  Hochschule für Musik Basel, będąc nominowanym na to miejsce jako następca P.-L. Grafa. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w Europie (Międzynarodowe kursy letnie w Montepulciano/Włochy, Masterclasses Goslar/Niemcy), Japonii (Międzynarodowa letnia akademia Musashino Music University Tokio), Australii i Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia).

Jego repertuar obejmuje szeroką gamę muzyki: od XVIII wieku, graną na instrumentach historycznych (Nova Stravaganza/Köln), aż po awangardę naszych czasów, mającą na swoim koncie prawykonania wielu dzieł muzyki solowej i kameralnej (również z Ensemble Contrechamps/Genewa). Od 1999 roku jest dyrektorem artystycznym „Swiss Chamber Concerts”.

W 2004 roku został mianowany profesorem na „Uniwersytecie Muzycznym we Freiburgu i. Br.” w Niemczech.

 

...................................

s

Felix Renggli was born in Basel/Switzerland and studied the flute with Gerhard Hildenbrand, Peter-Lukas Graf and Aurèle Nicolet. He gave up his chair as a solo flautist with the Symphony Orchestra of St. Gallen, to start a freelance career in the same position with several orchestras in Europe (Tonhalle Zürich, Festival Orchestra Lucerne, Gulbenkian Orchestra, Chamber Orchestra of Europe) and perform as soloist at several international festivals as in Paris, Bourges, Lucerne, Quito, Rio de Janeiro, Lockenhaus etc. Working and playing regularly together with oboist, composer and conductor Heinz Holliger has deeply marked his musical career. 

He tours as soloist and member of different chamber music groups, such as for example the "Ensemble Contrechamps"/Geneva (music of the 20th century), the "Holliger-woodwind-quintet", "Nova Stravaganza/Köln" (on baroque instruments), etc..., in Europe, Japan, China, Korea, Southamerica and USA, playing in prestigious halls like Merkin Hall/New York (Solorecital), Opera Bastille/Paris, Beethoven Hall/Tokio, Alte Oper/Frankfurt, etc. 

Felix Renggli has been awarded prizes at various international music competitions. He has recorded for the radio in different countries and appears on a growing number of compact discs, with the Ensemble Contrechamps, Heinz Holliger, the Arditti-quartett, the pianist Jan Schultzs and others. (Philips, Koch International, Accord, Stradivarius, Discover) 

Renggli teaches a professional flute class at the Music Academy of Basel, having been nominated for this place as successor of P.-L. Graf., and gives regularly masterclasses in Europe (Int. Summercourses Montepulciano/Italy, Masterclasses Goslar/Germany), Japan (Int.summer academy of Musashino Music University Tokio) Australia and Southamerica (Argentina, Brasil ). 

His repertoire includes a wide range of music: from the 18th century, played on historical instruments (Nova Stravaganza/Köln), up to the avant garde of our time, having played first performances from many solo-and chamber-music works. (also with �Ensemble Contrechamps/Geneva). Since 1999 he is artistic director of the new released concert serie in Switzerland, �Swiss Chamber Concerts". 

In 2004 he has been nominated profesor at the "Music University of Freiburg i. Br.", Germany.

 

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

 

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2024