Zimowe Warsztaty Fletowe

 

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II st. pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i umiejętności w zakresie gry na flecie. Podczas zajęć poruszane będą problemy metodyczne, techniczne i interpretacyjne.

Klasa mistrzowska przeznaczona jest dla uczniów szkół muzycznych II st. oraz dla studentów.

Rejestracja online od 23 listopada 2022 r.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie!

Dla uczestników i ich opiekunów będzie dostępny Pensjonat Franciszek, Aleja Spacerowa 1

tel. 607 501 511

Na hasło "warsztaty fletowe" otrzymacie Państwo niższą cenę! (100 zł/osoba)

W Pensjonacie można ćwiczyć na flecie!

Image

Terminy i miejsca

13-19.02.2023  Szczawno – Zdrój

 

Bilety/Wstęp

Wstęp wolny dla uczestników warsztatów na wszystkie koncerty!

Informacje ogólne

Organizator: Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk                     Współorganizator: Centrum Edukacji Artystycznej
Dyrektor Kursu: mgr Katarzyna Dzięcioł
Dyrektor Artystyczny: mgr Cezary Traczewski

Zajęcia  prowadzić będą:

 • prof. Paolo Taballione (Salzburg, Monachium) 
 • prof. Aldo Baerten (Belgia) 
 • prof. Cezary Traczewski (Wrocław/Wałbrzych) 

Flecistom na fortepianie towarzyszyć będą:

 • dr hab. Andrzej Jungiewicz
 • dr hab. Piotr Niewiedział

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Logo CEA kolorowe teatr zdrojowy logo blackBuffet Powell bSmietana 11 2022 logo w

 

Warunki uczestnictwa

 1. Procedura rejestracji  i warunki uczestnictwa: 

  1)    Zapoznanie się i zaakceptowanie z Regulaminem Kursu oraz Polityką prywatności

  2)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ONLINE. 

  3) Po wysłaniu zgłoszenia ONLINE należy przesłać  niezwłocznie  e-mailem skan                       „Zgody na wykorzystanie wizerunku” 

 2. 4)    Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni przesłać  niezwłocznie e-mailem skan podpisanego "Oświadczanie opiekuna". Brak „Oświadczenia opiekuna” uniemożliwi nam prowadzenie dalszej rekrutacji i będzie skutkować usunięciem Twojego zgłoszenia.   

      5) Wniesienie opłaty rejestracyjnej 350 PLN uczestnik czynny/350 PLN uczestnik bierny do                    31 grudnia 2022 r.                                                  

           6) Wniesienie pozostałej opłaty do dnia 15 stycznia 2023 r.

Koszt uczestnictwa (w tym opłata rejestracyjna):

Klasa mistrzowska - prof. Paolo Taballione 1600 zł ( 4 lekcji po 40 min);

                                                                          900 zł (2 lekcje po 40 min)

Klasa mistrzowska - prof. Aldo Baerten 1500 zł (4 lekcji po 40 min);

                                                                     800 zł (2 lekcje po 40 min)

Klasa prof. Cezarego Traczewskiego   1100 zł  (5 lekcji po 30 min);

                                                                 1 300 zł  (7 lekcji po 30 min);

                                                                 2 000 zł  (10 lekcji po 30 min)

Uczestnik bierny 350 zł

Opiekun 50 zł

 

Ilość uczestników czynnych ograniczona!

O zakwalifikowaniu decyduje Organizator.

W przypadku rezygnacji uczestnika opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Wydarzenia

Zimowe Warsztaty Fletowe

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju

prof. Paolo Taballione (Salzburg, Monachium)

Paolo Taballione urodził się w Rzymie w 1981 r. Po ukończeniu Konserwatorium Santa Cecilia w Rzymie z najwyższym od...

prof. Aldo Baerten (Belgia)

Aldo Baerten - pierwszy flecista Orkiestry Symfonicznej w Antwerpii. Jest profesorem fletu w Królewskim Konser...

prof. Cezary Traczewski (Wrocław/Wałbrzych)

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swą sztukę doskonalił w klasie fletu prof. Petera-Lukasa Grafa w Szwajcarii o...

Dr hab. Piotr Niewiedział

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagog...

dr hab. Andrzej Jungiewicz

Andrzej Jungiewicz - absolwent  klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Ku...

 

Program  Zimowych Warsztatów fletowych 13-19.02.2023 r. Szczawno Zdrój

Poniedziałek 13.02.2023 r.

 08:45 11:00 rejestracja uczestników (Teatr Zdrojowy)

 09:00 -13:30 zajęcia z wykładowcami

 13:30 -15:30 przerwa obiadowa

 15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami

Wtorek  14.02.2023 r.

09:00-10:00 rejestracja uczestników (Teatr Zdrojowy)

09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami

13:30-15:30 przerwa obiadowa

15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami

 

Środa  15.02.2023 r.

09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami

13:30-15:30 przerwa obiadowa

15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami

 

Czwartek  16.02.2023r

09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami

13:30-15:30 przerwa obiadowa

15:30- 17:00 zajęcia z wykładowcami

16:00-20:00 wystawa fletów i akcesoriów  Powell Flutes/Buffet Crampon

19:00 Koncert Mistrzów w ramach I Zimowego Festiwalu Fletowego: Paolo Taballione, Aldo Baerten

Koncert poprowadzi Krystyna Swoboda-Filharmonia Sudecka

Po koncercie wspólne zdjęcie uczestników warsztatów z profesorami

 

Piątek  17.02.2023 r.

09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami

13:30-15:30 przerwa obiadowa

15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami

 

Sobota 18.02.2023 r.

09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami

13:30-15:30 przerwa obiadowa

15:30- 18:00 zajęcia z wykładowcami

19:00 Koncert Absolwentów w ramach I Zimowego Festiwalu Fletowego:

Łukasz Długosz-flet,

Andrzej Jungiewicz- fortepian,

Trio Wieniawski w składzie: Jarosław Żołnierczyk -skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Maciej Mazurek-wiolonczela

Koncert poprowadzi Piotr Niewiedział - AM Poznań

 

 Niedziela  19.02.2023 r.

09:00 – 10:15 próba generalna

10:30-11:30 Koncert Młode Talenty w ramach I Zimowego Festiwalu Fletowego

Wystąpią uczestnicy warsztatów

11:30- 12:00 rozdanie dyplomów, wspólne zdjęcie, zakończenie warsztatów.

Koncert poprowadzi Krystyna Swoboda - Filharmonia Sudecka

Wszystkie koncerty zostaną zarejestrowane wielokamerowo w standardzie 4k.

Regulamin
Zimowych Warsztatów Fletowych – Szczawno Zdrój 2023

I Postanowienia ogólne 

1.   Organizatorem Zimowych Warsztatów Fletowych, zwanych w dalszej części regulaminu „Warsztatami”  jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Złota 14a.

2.   Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

3.   Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Szczawna Zdroju i województwa dolnośląskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego.

4.   Lekcje uczestników czynnych z Wykładowcą – otwarte dla publiczności -  odbywać się będą w dniach 13-19.02.2023 w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

5.   Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org .

6.   Organizator Warsztatów  zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.

 II. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć

1.   Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w Warsztatach jako „uczestnicy czynni”.

2.   Warunkiem uczestnictwa czynnego w Warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;

a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;

b)    dokonanie zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem strony internetowej www.europejczyk.org   

c)   uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika na warsztaty;

d)   przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online www.europejczyk.org

e)   wniesienie opłaty rejestracyjnej 350 PLN uczestnik czynny/350 PLN uczestnik bierny do 31 grudnia 2022r. 

f)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 15 stycznia  2023 r. 

3.   W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych. 

III. Zakres obowiązków Wykładowcy 

1.   Wykładowca ma prawo przeprowadzać lekcję  zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.

2.    Wykładowca jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.     Wykładowca jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym. 

4.     Wykładowca nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego Warsztatów na lekcji.

IV. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów

1.  Wszyscy zarejestrowani uczestnicy czynni oprócz prawa uczestniczenia w indywidulanych lekcjachzgodnie z wybranym Wykładowcą i pakietem, mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach Warsztatów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2.  Uczestnicy bierni mają prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach Warsztatów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

3.     Koszt uczestnictwa w Warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem. Koszt uczestnictwa nie uwzględnia kosztów pobytu i wyżywienia.

4.     Uczestnicy czynni /bierni / opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

5.     Uczestnicy czynni/ bierni/ opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 15 stycznia 2023 r. 

6.     Wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk
60-592 Poznań, ul. Złota 14a
27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA
z podaniem w tytule przelewu
„Imię i Nazwisko/ uczestnik / opiekun”

7.     W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas Warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.

8.     Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia ( bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w Warsztatach, w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na kurs.

9.     Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Warsztatach, ale nie później niż do dnia 15 stycznia 2023r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej 350 zł, - jest bezzwrotna.

10.     W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.

11.   Wszystkich uczestników Warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających.

12.   Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywania alkoholu lub rażąco zakłócania zajęć podczas Warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów, na każdym etapie ich trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.

13.   Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia Teatru Zdrojowego uczestnicy Kursu i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

15.   Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.

16.   Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit.

V. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem realizacji warsztatów  będzie brak przeciwskazań do jego organizacji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji administracyjnych związanych ze stanem zagrożenia epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej”.

2. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.

3. Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora.

4. Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.

5. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2022 r.

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

 

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2023