Wykładowcy -SKRZYPCE


 

Mariusz Derewecki

 

 

 

 

Urodzony w Lublinie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w piątym roku życia pod kierunkiem swego dziadka, Bronisława Ołtarzewskiego. Szkołę podstawową i liceum ukończył w klasie prof. Oskara Ruppla w Lublinie. W czasie obchodów 50-tej rocznicy istnienia POSM w Lublinie, otrzymał srebrny medal za wybitny wkład w rozwój szkoły, której jest absolwentem. Studiował w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie doc. Igora Chaczbabiana oraz prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymał w 1985 roku. 
Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie (1976), VII Międzyuczelnianego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi (1983) oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu (1984). W 1986 roku otrzymał Nagrodę Specjalną na IX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W latach 1986-87 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy artystycznej otrzymywał Stypendium Wojewody Poznańskiego dla Młodych Twórców. W latach 1987-91 był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
Współpracował jako solista z takimi dyrygentami, jak M. Tracz, E. Michnik, R. Czajkowski, W. Michniewski, A. Borejko, B. Jarmołowicz. W 1999 roku, podczas "TPSA. Music & Film Festival" w Poznaniu był współproducentem wykonawczym i koncertmistrzem Orkiestry Festiwalowej koncertującej pod batutą znakomitego kompozytora muzyki filmowej z Francji, Vladimira Cosmy. W roku 2000 był koncertmistrzem Orkiestry Festiwalowej na Festiwalu Chórów Chłopięcych w Poznaniu. Od 1995 roku współpracuje z Orkiestrą Kameralną "Wratislavia" w charakterze koncertmistrza, kameralisty i solisty. Od 1990 roku wspólnie z pianistką Anną Organiszczak, profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, tworzy duet kameralny.
Jako solista i kameralista koncertuje i dokonuje nagrań w kraju i za granicą.  Od 1993 r. związany jest na stałe z Poznańskim Zespołem Kameralnym "Tutti e Solo", z którym m.in. nagrał płytę CD z utworami polskiego baroku dla amerykańskiej wytwórni "Dorian”.

Jest profesorem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz kierownikiem Międzywydziałowego Studium Kameralistyki.

 


 

 

 

Dorota Kwiecińska - Erenz

 

 

 

 

 

 

Studia na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ukończyła z wyróżnieniem w 1989 roku i została zaangażowana na stanowisku asystenta w klasie prof. Michała Grabarczyka. W trakcie studiów brała udział w konkursach skrzypcowych: Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. C. Curci w Neapolu (1988), oraz im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1991). Brała także udział w kursach mistrzowskich w Żaganiu i Łańcucie. 
W roku 1990 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki i została zatrudniona na stanowisku adiunkta.      
W 1991 roku rozpoczęła pracę w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu oraz w latach 1992 - 1997 w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lesznie na stanowisku kierownika sekcji smyczkowej. W roku 1995 została powołana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki do pełnienia funkcji konsultanta szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia. Jako pedagog jest zapraszana na kursy i warsztaty muzyczne, które prowadzi w Nysie, Kłodzku, Żaganiu, Płocku, Zielonej Górze, Wągrowcu.
Większość kształconych przez panią Dorotę Kwiecińską-Erenz absolwentów ukończyło studia z wynikiem bardzo dobrym i obecnie prowadzi działalność zawodową zarówno w Polsce jak i poza granicami będąc np.: kameralistą i członkiem Orkiestry Symfonicznej w Poznaniu, koncertmistrzem w Orkiestrze Symfonicznej w Bochum (Niemcy), w Filharmonii Kaliskiej, jako muzyk koncertujący, kameralista oraz pracownik Filharmonii Zielonogórskiej, jako pedagog w PSM I i II stopnia w Zielonej Górze, jako muzyk koncertujący w Lubeck (Niemcy), koncertmistrz w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Juventus w Warszawie, członek Orkiestry Symfonicznej w Dallas (USA).
Osiągnięcia dydaktyczne Pani Doroty Kwiecińskej-Erenz wiążą się nierozłącznie z jej działalnością artystyczną, którą rozpoczęła już w czasie studiów i rozwijała dalej. Brała udział w koncercie wymiennym między Akademią Muzyczną w Poznaniu, a Hochschule für Musik w Hamburgu. Uczestniczyła w Festiwalu Młodych Talentów w Tarnowie. Grała z Orkiestrami Filharmonii Rzeszowskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Białostockiej, Kaliskiej,a także w Zespołach Kameralnych. Głównie jednak koncentruje się na występach solowych. Nagrany dla TVP program z cyklu „Roman Lasocki przedstawia” był emitowany również w telewizji moskiewskiej.
W 2013 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Obecnie pracuje na stanowisku  proforesora na AM w Poznaniu oraz nauczyciela w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

 

 

 

 

Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych