Zgłoszenia online


Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy  

 

 

  

Warunki uczestnictwa:

1)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online;

2)    wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN do 15 czerwca 2018 r.

3)    wysłanie na adres korespondencyjny Fundacji/przywiezienie na kurs oświadczenia woli  (dotyczy uczestników niepełnoletnich) oraz karty Zgłoszenia Uczestnika

4)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 30 czerwca 2018 r.

5)   w klasie mistrzowskiej u prof. Petera-Lukasa Grafa dodatkowo udokumentowane osiągnięcia artystyczne i konkursowe.

 

Koszt uczestnictwa czynnego w Warsztatach Muzycznych„Zagraj z Mistrzem”  obejmuje:  

            5 lekcji po 40 minut

            5 Lekcji grupowych języka angielskiego dla chętnych

            Udział w koncertach

 

Koszt uczestnictwa:

 

Klasa mistrzowska - prof. Peter-Lukas Graf - 1000 zł

W pozostałych klasach instrumentów - 800 zł

 

Opłata rejestracyjna do 15 czerwca 2018 r.

300 zł.- uczestnicy czynni i klasa mistrzowska

150 zł.- nauczyciele i uczestnicy bierni

 

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 30 czerwca 2018 r.

 

Wpłat należy dokonać na konto:

 

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk

60-480 Poznań, ul. Chojnicka 41

27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA

z podaniem w tytule przelewu

"Imię i nazwisko/uczestnik/opiekun"Rezerwacja noclegów we własnym zakresie!

            Dla uczestników kursu i ich opiekunów dostępny będzie Internat Medyk 

        www.medyk.gniezno.pl/internat.htm

  ·         W Internacie jest możliwość wykupienia wyżywienia.


 

Liczba miejsc ograniczona!

 

W przypadku większej liczby kandydatów o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wniesienia opłaty rejestracyjnej.

W klasie mistrzowskiej prof. Petera-Lukasa Grafa dodatkowo udokumentowane osiągnięcia artystyczne i konkursowe.

 


 

 

CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ ?  PROSIMY WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE PONIŻEJ !Wybierz swój pakiet

{ formularz on-line }
Imię: *
Nazwisko: *
Adres: *
Nr telefonu rodzica :
Nr telefonu komórkowego uczestnika kursu :
Adres e-mail : *
PESEL uczestnika kursu: *
PESEL opiekuna (prosimy wypełnić jeśli uczestnik przyjeżdża z opiekunem):
Imię i nazwisko opiekuna (prosimy wypełnić jeśli uczestnik przyjeżdża z opiekunem) :
Nazwa szkoły lub uczelni, do której uczestnik kursu uczęszcza :
Imię i Nazwisko profesora w szkole / uczelni: *
Utwory, nad którymi Uczestnik chce pracować na kursie:
Repertuar wymaga akompaniamentu fortepianowego:
Na kursie chciałbym pracować z Profesorem:
Podczas koncertu chciałbym zagrać (kompozytor, tytuł):
Repertuar koncertowy wymaga akompaniamentu fortepianowego::
Wybieram pakiet: (proszę wpisać z powyższej tabeli)* ( np. Uczestnicy przyjeżdzający z Opiekunem – PAKIET CZYNNY + OPIEKUN)
Wysyłając formularz oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem, którego postanowienia są dla mnie jasne i w pełni zrozumiałe, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przeze mnie wszystkich warunków tego Regulaminu. Jednocześnie wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu dla celów związanych z organizacją Warsztatów fletowych oraz do celów marketingowych realizowanych przez Fundację, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami)
Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych