Zgłoszenia


Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy


Klasa mistrzowska – prof. Aldo Baerten – 900 zł (5 lekcji po 40 min)
Klasa p. Cezarego Traczewskiego – 600 zł (5 lekcji po 30 min)

 

Opłata rejestracyjna do 10 grudnia 2017 r.

300 zł. – uczestnicy czynni i klasa mistrzowska

150 zł.  – nauczyciele i uczestnicy bierni

Pozostała kwotę należy wpłacić  do 31 grudnia 2017 r.

 
Wpłat należy dokonać na konto:

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk

60-480 Poznań, ul. Chojnicka 41

27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA

z podaniem w tytule przelewu

„Imię i Nazwisko/ uczestnik / opiekun”

 

 Warunki uczestnictwa:

1)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online 

2)    wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN uczestnik czynny/150 PLN uczestnik bierny do 10 grudnia 2017 r.

3)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 31 grudnia  2017 r.

Ilość uczestników czynnych ograniczona.

(o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, a w klasie prof. Aldo Baertena dodatkowo udokumentowane osiągnięcia artystyczne i konkursowe)

W przypadku rezygnacji uczestnika opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.Wybierz swój pakiet

{ formularz on-line }
Imię: *
Nazwisko: *
Adres: *
Nr telefonu rodzica :
Nr telefonu komórkowego uczestnika kursu :
Adres e-mail : *
PESEL uczestnika kursu: *
PESEL opiekuna (prosimy wypełnić jeśli uczestnik przyjeżdża z opiekunem):
Imię i nazwisko opiekuna (prosimy wypełnić jeśli uczestnik przyjeżdża z opiekunem) :
Nazwa szkoły lub uczelni, do której uczestnik kursu uczęszcza :
Imię i Nazwisko profesora w szkole / uczelni: *
Utwory, nad którymi Uczestnik chce pracować na kursie:
Repertuar wymaga akompaniamentu fortepianowego:
Na kursie chciałbym pracować z Profesorem:
Podczas koncertu chciałbym zagrać (kompozytor, tytuł):
Repertuar koncertowy wymaga akompaniamentu fortepianowego::
Wybieram pakiet: (proszę wpisać z powyższej tabeli)* ( np. Uczestnicy przyjeżdzający z Opiekunem – PAKIET CZYNNY + OPIEKUN)
Wysyłając formularz oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem, którego postanowienia są dla mnie jasne i w pełni zrozumiałe, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przeze mnie wszystkich warunków tego Regulaminu. Jednocześnie wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu dla celów związanych z organizacją Warsztatów fletowych oraz do celów marketingowych realizowanych przez Fundację, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami)
Partnerzy i Donatorzy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MAPKA DOJAZDU

Nasza lokalizacja
E-MAIL

fundacja@europejczyk.org

Wyślij do nas wiadomość
e-mail

Social Media

LOGO Europejczyk Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego
Kursy Muzyczne, Koncerty, Kursy Mistrzowskie, skrzypcowe, altówkowe,fletowe, fortepianowe, metodyczne - Polityka Cookies
Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych